دریافت کاتالوگ

برای دریافت فایل لطفا عضو شوید
ساعت حضور و غیاب مدل: ARAS T7N  اثرانگشت ، کارت بدون تماس و دوربین داخلی

ساعت حضور و غیاب مدل: ARAS T7N اثرانگشت ، کارت بدون تماس و دوربین داخلی

ساعت حضور و غیاب مدل: ARAS T3FC plus  اثرانگشت ، کارت بدون تماس

ساعت حضور و غیاب مدل: ARAS T3FC plus اثرانگشت ، کارت بدون تماس

ساعت حضور و غیاب مدل: ARAS T7H  اثر انگشت و کارت بدون تماس با دوربین داخلی

ساعت حضور و غیاب مدل: ARAS T7H اثر انگشت و کارت بدون تماس با دوربین داخلی