دریافت کاتالوگ

برای دریافت فایل لطفا عضو شوید
ساعت حضور و غیاب مدل:EB-115  اثرانگشت و کلمه عبور

ساعت حضور و غیاب مدل:EB-115 اثرانگشت و کلمه عبور

ساعت حضور و غیاب مدل: HB-131  اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور

ساعت حضور و غیاب مدل: HB-131 اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور

ساعت حضور و غیاب مدل: MB-531  کف دست، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور

ساعت حضور و غیاب مدل: MB-531 کف دست، اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور

ساعت حضور و غیاب مدل: EB-142   اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور

ساعت حضور و غیاب مدل: EB-142 اثرانگشت ، کارت بدون تماس و کلمه عبور

ساعت حضور و غیاب مدل:EB-111  اثرانگشت و کلمه عبور

ساعت حضور و غیاب مدل:EB-111 اثرانگشت و کلمه عبور

ساعت حضور و غیاب مدل: EB-103  اثرانگشت و کلمه عبور

ساعت حضور و غیاب مدل: EB-103 اثرانگشت و کلمه عبور

123