آرشیو محصولات

دستگاه گشت و نگهبانی  ARAS G7

دستگاه گشت و نگهبانی ARAS G7

 

"دستگاه گشت و نگهبانی Aras G۷ " جهت کنترل عملکرد نگهبان ها و اتوماسیون گشت زنی تولید شده است. این دستگاه به منظور حراست بهتر از اماکن می تواند مورد استفاده انتظامات و مدیریت کارخانه ، انبار ، کارگاه ، بیمارستان ، محله ، مجتمع مسکونی و مراکز نظامی و حفاظتی قرار گیرد. 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

دستگاه گشت و نگهبانی ARAS G7
دستگاه گشت و نگهبانی ARAS G7