آرشیو محصولات

محصولات با فناوری نور مرئی (Visible Light)

محصولات با فناوری نور مرئی (Visible Light)

نسل جدید دستگاههای حضوروغیاب
تفاوت در تشخیص، دقت و سرعت

دستگاه حضور و غیاب مدل ProFace X
دستگاه حضور و غیاب مدل ProFace X
دستگاه حضور و غیاب مدل Elite
دستگاه حضور و غیاب مدل Elite
دستگاه حضور و غیاب مدل G4 تشخیص چهره، اثرانگشت، کارت بدون تماس
دستگاه حضور و غیاب مدل G4 تشخیص چهره، اثرانگشت، کارت بدون تماس
دستگاه حضور و غیاب مدل FaceDepot 7B
دستگاه حضور و غیاب مدل FaceDepot 7B
دستگاه حضور و غیاب مدل SpeedFace V5
دستگاه حضور و غیاب مدل SpeedFace V5
دستگاه حضور و غیاب مدل VLEco-155
دستگاه حضور و غیاب مدل VLEco-155