جزئیات خبر

قابلیت Anti-Passback چیست؟

قابلیت Anti-Passback چیست؟

1395/04/01 :تاریخ انتشار
دسته بندی: مقاله آموزشی

قابلیت Anti-Passback جهت جلوگیری از سوء استفاده از سیستم های کنترل تردد (Access Control) به خصوص سیستم های کنترل تردد کارتی ایجاد شده است. این قابلیت توالی خاصی را برای صدور مجوز عبور یک فرد از درب های درون یک منطقه  تعریف می نماید.
به عنوان مثال در یک پارکینگ مجهز به سیستم کنترل تردد با قابلیت Anti-Passback که مجوز ورود خودروها منوط به ارائه کارت می باشد، امکان استفاده چند خودرو از یک کارت وجود ندارد. به این صورت که داده های ورود هر خودرو در سیستم ثبت و تا قبل از خروج آن امکان استفاده از کارت آن خودرو برای ورود ممکن نخواهد بود. باید توجه داشت ثبت تردد خروج در سیستم هایی که از قابلیت Anti-Passback استفاده می نمایند الزامی است.
حالت پیشرفته تر بهره گیری از قابلیت Anti-Passback ایجاد منطقه Anti-Passback می باشد. به عنوان نمونه با بهره گیری از این قابلیت در یک ساختمان می توان تعریف نمود افرادی که ورود ایشان از درب A صورت گرفته است مجوز عبور از درب های داخلی ساختمان را خواهند داشت. مزیت این سیستم جلوگیری از دسترسی افرادی است که خارج از ورودی تعریف شده به ساختمان وارد شده اند.
از دیگر قابلیت Anti-Passback بر روی سیستم های کنترل تردد می توان به موارد زیر اشاره نمود:
· Time Anti-Passback : ایجاد محدودیت تردد بر اساس زمان ثبت کارت
· Nested Anti-Passback : ایجاد توالی ثبت کارت جهت دسترسی به مکان های با اهمیت حفاظتی بالا
· Hard Anti-Passback : امکان متوقف نمودن کلیه مجوز های تردد یک کارت در صورت تخلف
· Soft Anti-Passback : امکان ارائه گزارش تخلف به مدیر سیستم
از دیگر موارد استفاده از قابلیت Anti-Passback می توان به مجوز استفاده از رایانه و یا نرم افزار های پر اهمیت برای افراد در صورت ثبت ورود ایشان بر روی دستگاه کنترل تردد اشاره نمود. در این صورت حتی اگر شخص دیگری رمز ورود به رایانه را در اختیار داشته باشد، تا زمانی ورود شخص اصلی به محل کار و ثبت تردد بر روی سیستم کنترل تردد، امکان ورود به رایانه میسر نخواهد بود.
قابلیت Anti-Passback در مراکز امنیتی، خوابگاه های دانشجویی، پارکینگ های سازمانی و ... کاربرد دارد.
 
محصولات کنترل تردد ارائه شده توسط شرکت سامانه های بُعد پنجم مجهز به قابلیت Anti-Passback می باشد. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 32284101-026 تماس حاصل فرمایید.