جزئیات خبر

سیستم حضور و غیاب چیست ؟

سیستم حضور و غیاب چیست ؟

1395/07/06 :تاریخ انتشار
دسته بندی: اخبار

روشهای شناسایی :
انواع کارت یا تگ
در این روش کاربر از کارتهای هوشمند (RFID) و یا کارتهای شناسایی برای انجام و ثبت ترددها  استفاده میکند. این روش شناسایی برای مجموعههایی که دارای کارمندان متغیر و ساعتی و یا میهمان هستند، پیشنهاد میشود. برای مشاهدۀ دستگاههای کارتی لطفا اینجا را کلیک کنید.
کلمه عبور (Password)
این روش نیز برای مجموعههایی که کنترل برروی حضور و غیاب افراد با کمک نرمافزار Photo Online و یا روشهای دیگر وجود دارد پیشنهاد میشود زیرا کدعبور روش شناسایی امنی نیست.
اثرانگشت
یکی از بهترین روشهای شناسایی، روشهای شناسایی براساس خصوصیات بیولوژی افراد است که میتوان به جرات گفت در این شیوۀ شناسایی امکان هیچ گونه تقلب و ... وجود ندارد. بنابراین میتوان دستگاههای دارای این روش شناسایی را در هر منطقه ای نصب کرد و از راه دور بر ترددهای افراد نظارت و کنترل انجام داد. برای مشاهدۀ دستگاه های اثرانگشت لطفا اینجا را کلیک کنید. 
تشخیصچهره
تشخیص چهره نیز همانند اثرانگشت از روشهای شناسایی براساس خصوصیات بیولوژیک افراد است که از درصد اطمینان و امنیت بالایی برخوردار است. اما برای نصب این دستگاهها ملزوماتی همانند چگونگی تابشنور و محیط نصب دستگاه و ... باید توجه شود. برای مشاهدۀ دستگاه های تشخیصچهره لطفا اینجا را کلیک کنید.
روشهای انتقال دادههای تردد به نرم افزار:
شبکه TCP/IP
در واقع انتقال اطلاعات از طریق شبکه را میتوان به چند بخش متفاوت که در دستگاه های حضور و غیاب این شرکت وجود دارد تقسیم بندی کرد:
شبکۀ داخلی
بستر اینترنت با آی پی ولید
بستر اینترنت بدون  آی پی ولید  (سرویس push)
GPRS و 3G
  ارتباط سریال
برای ارتباط سریال بین دستگاه حضور و غیاب و نرم افزار می توان از دو پروتکل متفاوت  RS232 و RS485  استفاده کرد. پروتکل RS232 بیشتر براي فواصل و ارتباطات کوتاه بين دستگاه  و نرم افزار و همچنین RS485 براي ارتباط چندين دستگاه در فواصل دور ( 1200 متر ) مورد استفاده قرارمیگیرد.
پورت USB
در این ارتباط  تنها نیاز به یک کامپیوتر با درگاه USB است.
همچنین می توان اطلاعات حضور و غیاب افراد را به وسیله فراخوانی داده ها بر روی حافظۀ FLASH از طریق پورت USB به دست آورد و در نرم افزارهای حضور و غیاب طراحی شرکت بعد پنجم بارگذاری کرد.
با توجه به نیاز شرکتها و نظریه کارشناسان شرکت، می توان در میان گزینههای متفاوت بهترین و کارآمدترین دستگاه را تهیه و استفاده کرد.
نرم افزارهای حضور و غیاب :

مجموعۀ بعدپنجم با طراحی نرمافزارهای متفاوت انتخاب گستردهای را در اختیار مشتریان خود قرار میدهد، بنا به نیاز کاربران میتوان نرم افزارهای تحت ویندوز و یا اتوماسیونهای کنترل دسترسی را به کاربران پیشنهاد داد به طور مثال نرم افزار T5  برای سیستمهای حضور و غیاب با چندین نفر با سطوح دسترسی متفاوت و نظارت بر سیستم با فواصل طولانی و  تحت شبکه  مورد استفاده قرار میگیرد و نرم افزار My Time  همراه با  T5، علاوه بر مزیتهای ذکر شده در مورد نرم افزارT5 میتواند امکان اتوماسیون گردش کار حضور و غیاب را در اختیار کاربران خود قرار دهد.
قابل ذکر است که راهکارهای متفاوت و ویژه ای در صنایع خاص وجود دارد(همانند دستگاه های ضدآب، قابل حمل و ...)