جزئیات خبر

محصولات کنترل تردد بُعد پنجم در نمایشگاه IPAS 2016

محصولات کنترل تردد بُعد پنجم در نمایشگاه IPAS 2016

1395/07/17 :تاریخ انتشار
دسته بندی: اخبار

از غرفه شرکت سامانه های بُعد پنجم درنمایشگاه تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی (IPAS 2016) بازدید فرمایید.

این نمایشگاه از تاریخ 26/07/95 لغایت 29/07/95 در مصلای امام خمینی (ره) تهران دایر می باشد.

کارشناسان این شرکت در غرفه های 65، 66 و 79 میزبان شما خواهند بود.