جزئیات خبر

تخفیف ویژه فروش محصولات  حضور و غیاب تا پایان  خرداد ماه 95

تخفیف ویژه فروش محصولات حضور و غیاب تا پایان خرداد ماه 95

1395/02/15 :تاریخ انتشار
دسته بندی: اخبار

تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت بدون تماس
طرح تعویض دستگاه های حضور و غیاب قدیمی هر برندی با دستگاه جدید
فقط در صنایع الکترونیک آریا گستر