جزئیات خبر

آریا گستر در تلگرام    https://telegram.me/AriaGostarnet

آریا گستر در تلگرام https://telegram.me/AriaGostarnet

1394/09/24 :تاریخ انتشار
دسته بندی: اخبار

کانال ارتباطی صنایع الکترونیک آریا گستر به منظور اطلاع رسانی سریع در خصوص محصولات جدید، تغییرات قیمت ها، تغییر در قابلیت های محصولات و ... در تلگرام راه اندازی گردید و شما به آن دعوت شده اید. در صورت عدم مشاهده کانال مذکور اپلیکیشن تلگرام گوشی خود را به روز رسانی فرمایید. با سپاس https://telegram.me/AriaGostarnet