جزئیات خبر

سیستم حضور و غیاب چیست ؟

سیستم حضور و غیاب چیست ؟

1394/11/24 :تاریخ انتشار
دسته بندی: مقاله آموزشی


سیستم حضور و غیاب، شامل مجموعهای از سختافزارها و نرمافزارهای متنوع جهت کنترل تردد پرسنل و میهمانان در سازمانها، مجموعهها، کارگاهها و بنگاههاي اقتصادي مختلف با اهداف زیر میباشد:

شناسایی افراد مجاز برای ورود و خروج

ثبت رکورد ورود و خروج افراد در سختافزارهای مرتبط

انتقال رکوردها از حافظۀداخلی دستگاهها به نرم افزارهای گزارشدهی مربوطه

گزارشگیری از موارد اداری مربوط به حضور افراد

ارایه خروجی مناسب جهت برنامۀ دستمزد برای محاسبه دریافتی ماهانه شخص

تنوع بالایی در میان دستگاهها و همچنین نرم افزارهای مربوطۀ آنها برای درج ترددها وجود دارد اما انتخاب کارآمدترین دستگاه و نرم افزار به روشهای شناسایی افراد، روشهای انتقال رکوردها به نرمافزار و همچنین مشخصات دستگاه، وابسته است و بنا به دلخواه و نیاز مجموعه، کارشناسان شرکت بعد پنجم از میان گزینههای بسیار بهترین انتخاب را به کاربران پیشنهاد میدهند.
روشهای شناسایی :
انواع کارت یا تگ
در این روش کاربر از کارتهای هوشمند (RFID) و یا کارتهای شناسایی برای انجام و ثبت ترددها  استفاده میکند. این روش شناسایی برای مجموعههایی که دارای کارمندان متغیر و ساعتی و یا میهمان هستند، پیشنهاد میشود. 
کلمه عبور (Password)
این روش نیز برای مجموعههایی که کنترل برروی حضور و غیاب افراد با کمک نرمافزار Photo Online و یا روشهای دیگر وجود دارد پیشنهاد میشود زیرا کدعبور روش شناسایی امنی نیست.
اثرانگشت
یکی از بهترین روشهای شناسایی، روشهای شناسایی براساس خصوصیات بیولوژی افراد است که میتوان به جرات گفت در این شیوۀ شناسایی امکان هیچ گونه تقلب و ... وجود ندارد. بنابراین میتوان دستگاههای دارای این روش شناسایی را در هر منطقه ای نصب کرد و از راه دور بر ترددهای افراد نظارت و کنترل انجام داد. 
تشخیصچهره
تشخیص چهره نیز همانند اثرانگشت از روشهای شناسایی براساس خصوصیات بیولوژیک افراد است که از درصد اطمینان و امنیت بالایی برخوردار است. اما برای نصب این دستگاهها ملزوماتی همانند چگونگی تابشنور و محیط نصب دستگاه و ... باید توجه شود. 
روشهای انتقال دادههای تردد به نرم افزار:
شبکه TCP/IP
در واقع انتقال اطلاعات از طریق شبکه را میتوان به چند بخش متفاوت که در دستگاه های حضور و غیاب این شرکت وجود دارد تقسیم بندی کرد:
شبکۀ داخلی
بستر اینترنت با آی پی ولید
بستر اینترنت بدون  آی پی ولید  (سرویس push)
GPRS و 3G
  ارتباط سریال
برای ارتباط سریال بین دستگاه حضور و غیاب و نرم افزار می توان از دو پروتکل متفاوت  RS232 و RS485  استفاده کرد. پروتکل RS232 بیشتر براي فواصل و ارتباطات کوتاه بين دستگاه  و نرم افزار و همچنین RS485 براي ارتباط چندين دستگاه در فواصل دور ( 1200 متر ) مورد استفاده قرارمیگیرد.
پورت USB
در این ارتباط  تنها نیاز به یک کامپیوتر با درگاه USB است.
همچنین می توان اطلاعات حضور و غیاب افراد را به وسیله فراخوانی داده ها بر روی حافظۀ FLASH از طریق پورت USB به دست آورد و در نرم افزارهای حضور و غیاب طراحی شرکت بعد پنجم بارگذاری کرد.
با توجه به نیاز شرکتها و نظریه کارشناسان شرکت، می توان در میان گزینههای متفاوت بهترین و کارآمدترین دستگاه را تهیه و استفاده کرد.
نرم افزارهای حضور و غیاب :

مجموعۀ بعدپنجم با طراحی نرمافزارهای متفاوت انتخاب گستردهای را در اختیار مشتریان خود قرار میدهد، بنا به نیاز کاربران میتوان نرم افزارهای تحت ویندوز و یا اتوماسیونهای کنترل دسترسی را به کاربران پیشنهاد داد به طور مثال نرم افزار T5  برای سیستمهای حضور و غیاب با چندین نفر با سطوح دسترسی متفاوت و نظارت بر سیستم با فواصل طولانی و  تحت شبکه  مورد استفاده قرار میگیرد و نرم افزار My Time  همراه با  T5، علاوه بر مزیتهای ذکر شده در مورد نرم افزارT5 میتواند امکان اتوماسیون گردش کار حضور و غیاب را در اختیار کاربران خود قرار دهد.
قابل ذکر است که راهکارهای متفاوت و ویژه ای در صنایع خاص وجود دارد(همانند دستگاه های ضدآب، قابل حمل و ...)