جزئیات خبر

شناسه  یا کد کاربری به چه معنا است؟

شناسه یا کد کاربری به چه معنا است؟

1394/11/15 :تاریخ انتشار
دسته بندی: مقاله آموزشی

شناسۀ کاربری برای هر شخص منحصربه‌فرد بوده و بر روی دستگاه و نرم‌افزار حضوروغیاب یکسان است.
توجه کنید که پس از ثبت نهایی کاربر امکان تغییر و ویرایش شناسه بر روی دستگاه وجود ندارد. در صورت نیاز به تغییر شناسۀ هر شخص می‌بایست شمارۀ کاربری قبلی وی حذف گردد.

توجهبا حذف شناسه کاربری اطلاعاتِ تردد مربوط به آن شناسه بر روی دستگاه باقی‌ خواهد ماند؛ بنابراین برای دستیابی به داده‌های ترددِ این شناسه می‌بایست دوباره کاربری با همان شناسه تعریف شود و ترددهای شناسۀ مزبور از روی دستگاه "فراخوانی" گردد.