جزئیات خبر

5 تاثیر روانشناختی استفاده از دستگاه های حضور و غیاب بر روی عملکرد پرسنل-بخش اول

5 تاثیر روانشناختی استفاده از دستگاه های حضور و غیاب بر روی عملکرد پرسنل-بخش اول

1398/07/08 :تاریخ انتشار
دسته بندی: مقاله آموزشی

5 تاثیر روانشناختی استفاده از دستگاه های حضور و غیاب بر روی عملکرد پرسنل– بخش اول

داستان استفاده از دستگاه های حضور و غیاب در سازمان ها و نهادها از آنجایی آغاز شد که سازمان ها و موسسات مختلف به

 منظور بالابردن بهره وری از بزرگترین سرمایه خود یعنی پرسنل کارآمد ، سیستم حضور و غیاب را وارد چرخه کار خود کردند.

 

یک مدیر می‌تواند به کمک شیوه‌ و نحوه‌های برخوردی از سیستم های حضور و غیاب ، پرسنل خود را به افرادی منضبط، کاردان،

 دلسوز و در حال پیشرفت تبدیل کند و یا بالعکس از آن‌ها افرادی بی انگیزه و ناکارآمد بسازد.

 

اگر شما هم یک مدیر هستید و می خواهید تا روش‌های درستی را برای ایفای نقشتان به کار ببرید این نکته را در نظر بگیرید که در

 کنار سیستم‌ها و تکنولوژی‌های نوین به کار رفته در این موضوع همچون سیستم حضور و غیاب بیان مفاهیم مدیریتی مهمی مانند

 توانایی، انگیزش، وضوح ارزیابی و امثال آن می‌تواند مکملی بر رفتارهای سازمانی یک مدیر باشد.

در عین حال استفاده از سیستم حضور و غیاب می‌تواند چه به لحاظ روحی و چه به لحاظ کاری تأثیرات زیاد و عمیقی را داشته

 باشد؛ چنین سیستمی کار مدیران را ساده و اثربخشی آن را افزایش می‌دهد.

تاثیرات مثبت استفاده از دستگاه های حضور و غیاب در سازمان ها و نهادها عبارتند از :

 

·        ایجاد اطمینان و شفافیت

 

·        افزایش رضایت پرسنل

 

·        کمک به اطمینان از پذیرش سیاست های مدیران

 

·        ایجاد انگیزه برای سازندگی

 

·        مدیریت و زمان‌بندی