جزئیات خبر

سیستمهای بیومتریک و حضور و غیاب در ورزش

سیستمهای بیومتریک و حضور و غیاب در ورزش

1400/01/03 :تاریخ انتشار
دسته بندی: مقاله آموزشی

سیستمهای بیومتریک و حضور و غیاب در ورزش

راهکارهایی که سامانه‌های بیومتریک در ورزش حرفه‌ای ارائه می‌کنند

در سالهای اخیر، فناوری بیومتریک و نیز سامانه های ثبت تردد در ورزش حرفه ای به شکل وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است.
این فناوریها نظارت بر عملکرد ورزشکاران را گسترش داده و امکان بهبود بهره وری آنها را فراهم ساخته است. علاوه بر این، فناوری بیومتریک راه را برای مدیریت ورزشگاهها و نیز باشگاههای ورزشی هموارتر ساخته است. در اینجا به برخی از کاربردهای این تکنولوژی و همچنین دستگاههای کنترل تردد و حضور و غیاب میپردازیم.

بیومتریک در حقیقت فناوری اندازه گیری و تحلیل آماری خصوصیات فیزیکی و فیزیولوژیکی است. این اصطلاح بیشتر به فناوریهای شناسایی و احراز هویت اشاره دارد.
با این حال از آن برای سنجش وضعیت جسمانی ورزشکاران هم استفاده میشود. اما فناوری بیومتریک چگونه به کمک ورزشکاران می آید؟
پاسخ این است که فناوری زیست سنجشی اطلاعات جامعی از فاکتورهای زیستی بدن در اختیارمان میگذارد. درک دقیقتر و واضحتر از آنچه در بدن ورزشکاران رخ میدهد، به آنها کمک میکند از تمرینات مناسبتری استفاده کنند و یا شیوه انجام فعالیتها را به نحو موثرتری تغییر دهند.

فناوری بیومتریک نه تنها به بهبود عملکرد ورزشکاران کمک میکند، بلکه به افزایش امنیت آنها نیز یاری میرساند. یکی از نمونه های قابل ذکر در تامین سلامت ورزشکاران توسط این فناوری، دستکشهایی است که از سال 2019 در مسابقات فرمول یک مورد استفاده قرار گرفته است.
این دستکش ها با سنجش ضربان قلب و میزان اکسیژن خون رانندگان، خطر سکته قلبی در حین مسابقات بر اثر فشار روانی و هیجانات را کاهش میدهد.

فناوری بیومتریک میتواند به کاهش مصدومیت ورزشکاران نیز کمک کند. بعنوان مثال در سال 2016 و در مسابقات لیگ بیسبال امریکا، از دو دستگاه زیست سنجشی به این منظور استفاده شد؛ یکی، دستگاهی که میزان فشار وارده بر آرنج بازیکنان را اندازه گیری میکرد و دیگری، دستگاهی که امکان نظارت بر تنفس و عملکرد قلب ورزشکاران را فراهم میکرد.

همچنین گستره وسیعی از سیستمهای بیومتریک با محسابه میزان ویتامینها، هورمونها، متابولیسم و دیگر فاکتورها، اطلاعات بیوشیمیایی اختصاصی و متنوعی در اختیار کاربران میگذارد.

اما این تنها ورزشکاران نیستند که میتوانند از فناوری بیومتریک در ورزش بهره بگیرند. در سالهای اخیر از احراز هویت بیومتریک تماشاگران در ورزشگاههای زیادی بهره گرفته شده است. استفاده از سیستمهای تشخیص چهره، اقدامات خرابکارانه و نیز ناامنی و هولیگانیسم را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
با بهره گیری از فناوری تشخیص چهره در ورزشگاهها میتوان از ورود افرادی که سابقه اقدامات نامطلوب و یا احتمال انجام فعالیت خرابکارانه دارند، ممانعت به عمل آورد. تاکنون ورزشگاههای زیادی در کشوهای مختلفی از جمله دانمارک، فرانسه، آلمان و مجارستان، این سامانه های نظارتی را به کار برده اند.

مدیران ورزشی و مربیان نیز میتوانند از فناوریهای نوین در مدیریت باشگاههای حرفه ای بهره بگیرند. از جمله این فناوریها میتوان به دستگاههای حضور و غیاب و ثبت تردد اشاره کرد. با به کارگیری این سیستمها، مدیران و مربیان قادرند به زمان ورود و خروج، استراحت و میزان غیبت اعضای تیم دسترسی داشته باشند. به این ترتیب علاوه بر ایجاد انضباط تیمی، این قابلیت وجود خواهد داشت که آمار دقیقتری برای سنجش میزان بهره وری بازیکنان در دست داشته باشیم.